Insändare till BLT!

Lystring, Antirasistiska Medborgare i Karlskrona.

I Karlskrona har den motbjudande högerextrema grupperingen Svenskarnas parti (SVP, f.d. Nationalsocialistisk front, NSF) synts till. Dessa förvirrade och hatfyllda själar har försökt sprida sina fascistiska och främlingsfientliga budskap, i form av flygblad och klistermärken, detta under den 15 november.
Vi i Ung Vänster Karlskrona ser detta som ett direkt kränkande av allt vad mänskliga rättigheter är, då dessa inte bara kränker våra medmänniskor utan även samhället i sin helhet. 24 timmars-regeln är en del av Ung Vänsters stadgar som kallar till antirasistisk aktion när en rasistisk/nazistisk/fascistisk organisation visat sitt fula tryne. Inom 24 timmar är det handling som gäller. Ung Vänster kommer alltid att med alla medel möjliga sprida motinformation, för att förhindra att sådana hatiska och kränkande budskap sprids, och istället uppmuntra till tolerans och medmänsklighet.
Om inte du gör något, vem skall då göra det? Att inte reagera är att acceptera.

Ung Vänster Karlskrona

Annonser